• Secțiunea „Creștinul și Biserica”

    crestinul si profesia 640CREȘTINUL ȘI BISERICA - Biserica lui Hristos a fost chemată să iasă afară și să „facă ucenici.” dar de multe ori s-a dovedit pasivă și a pierdut contactul cu realitatea din jur. Există și biserici care au înțeles că mesajul dragostei lui Dumnezeu trebuie manifestat față de aproape în diverse moduri. Această secțiune discută despre Biserica vie spiritual și cu impact în societate, tratând și cum ar trebui să ne raportăm noi, ca și credincioși, la Biserică, atât ca instituție cât și ca comunitate de creștini.

Cultura Împărăției lui Dumnezeu - interviu cu Kris Vallotton, pastor, Biserica Bethel, Redding, SUA

Scris în . Publicat în Creștinul și BISERICA.

De ce e important să ne cunoaștem identitatea când vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu?

Cred că dacă știi cine ești și cui aparții, atunci majoritatea problemelor din viața ta se rezolvă. Dacă știi că Dumnezeu e Tatăl tău atunci, anxietatea, frica, toate aceste lucruri devin iraționale.

Cred că cel mai important lucru pe care îl putem învăța în viață e cine e Tatăl nostru. De asemenea putem învăța despre identitatea noastră - că am fost creați să fim o preoție împărătească și că atunci când Îl acceptăm pe Isus, El ne transformă din păcătoși în sfinți și că, literalmente, El ne dă gândirea Lui, inima Lui. De fapt, Efeseni 5:1 zice să fim asemenea lui Dumnezeu. Așadar, descoperim că scopul nostru este să fim asemenea lui Hristos, iar Hristos este Dumnezeu. Viața e diferită când știi cine ești.

Cred că există o criză de identitate peste tot în lume momentan. Oamenii nu înțeleg cine sunt, sunt confuzi cu privire la sexualitatea lor. Cred că toate se rezumă la faptul că am pierdut legătura cu Cel care ne-a creat, care ne dă scop și direcție, care ne răspunde la întrebările: De ce m-am născut? De ce mă aflu aici? Ce și cine trebuie să fiu?

Să ne concentrăm pe termenii „apostolic’’ și „profetic’’. Ne poți explica de ce există o legătură așa puternică între apostolie și Împărăția lui Dumnezeu?

În Efeseni 2 scrie că temelia Bisericii a fost zidită pe apostoli și proroci. Cartea Evrei spune că Avraam era în căutarea unei cetăți nepieritoare, al cărei Ziditor și Creator era Dumnezeu. În Biblie găsim multe motive pentru care apostolii și prorocii sunt importanți, dar unul dintre motivele principale e acela că ei sunt cei care pun temelia bisericii într-un oraș.

Un apostol este o persoană care are o misiune din cer, iar oamenii vin, se supun misiunii iar apoi sunt trimiși. Cred că apostolii dau scop și identitate unei biserici și unui oraș prin influența lor asupra altora. Cred că e important ca apostolii să se afle la temelia bisericii. Ei sunt asemenea arhitecților, constructorilor Împărăției.

Maleahi 4 zice că în vremurile din urmă Dumnezeu îl va trimite pe profetul Ilie, că va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor. Una dintre sarcinile principale ale unui profet al Noului Testament e aceea de a ajuta la restaurarea legământului, a familiei, a sentimentului apartenenței, la definirea granițelor familiei, a unui grup de persoane și ajută la echiparea sfinților cu capacitatea de a auzi și a vedea. Cred că mulți oameni sunt orbi și surzi spiritual, iar darul profeției echipează sfinții să slujească altora pentru a aduce în ființă o cultură în care toți să poată vedea și auzi. Așadar, profeții și apostolii sunt esențiali pentru Biserică și chiar mai mult, pentru Împărăție.

Care e diferența dintre apostolul-profetul din Vechiul Testament și cel din Noul Testament?

Deși există biserici care nu cred în lucrarea profetică în contextul Noului Legământ, Efeseni 4:11-13 spune că: ‘’El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu la starea de om mare.’’ Doar versetul acesta spune că Dumnezeu a rânduit apostoli și profeți în Noul Testament.

Înaintea crucii, Vechiul Testament era un învățător care ne spunea că avem nevoie de un Mântuitor. Așadar, care e mesajul principal al Vechiului Testament? Păcatul trebuie judecat. Păcătoșii au nevoie de un Mântuitor. Rolul principal al profeților Vechiului Testament era cel de polițiști. Preotul prezenta legea iar profetul declara judecata când oamenii încălcau legea.

Acum am intrat într-un legământ nou. Isus a venit să mântuiască lumea nu doar să mântuiască Biserica. Așadar, nouă ni s-a încredințat lucrarea de împăcare despre care vorbește pasajul din 2 Corinteni 5:18. Care este slujba de împăcare? A nu ține socoteala nelegiuirilor. Slujba unui profet este de a împlini lucrarea împăcării.

În același fel, Maleahi zicea că în vremurile din urmă Ilie se va întoarce și va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor. Ce făcea Ilie ca profet al Vechiului Testament, înainte de cruce? Judeca orașe, poruncea ploii să înceteze și focului să cadă asupra profeților mincinoși. În vremurile din urmă, Dumnezeu îl va trimite pe profetul Ilie. Ce va face acesta? Va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor.

În Vechiul Testament profetul împlinea lucrarea judecății, dar în Noul Testament împlinea lucrarea împăcării. Profeții Noului Testament nu au ca lucrare slujba judecății, ci slujba împăcării. Noul Testament încurajează, îndeamnă și mângâie. Aceasta este lucrarea de profeție a Noului Testament. A găsi valoarea din mizeria fiecărui om și a numi valoarea din acel om. A vedea oasele uscate și a profeți înălțarea, nu condamnarea lor.

Spuneai că Dumnezeu a gândit lucrarea apostolică și profetică în vederea echipării. Ce înseamnă să echipezi un credincios? Pentru ce? Să fie un bun membru al bisericii? Să fie sare și lumină? Echiparea este pentru lucrarea din biserică sau în afara ei?

Când ești matur spiritual ești echipat cu daruri care schimbă lumea. În Matei 28, Isus a spus ‘’Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile!’’ Fiecare creștin trebuie să își propună să aducă speranță, să fie sare și lumină, să vindece bolnavii, să scoată draci, să profețească destine, să dea scop, să aducă Vestea Bună. Pentru asta suntem pe Pământ.

Avem nevoie de echipare pentru a împlini aceste lucruri. Avem nevoie de antrenament. Trebuie să învățăm anumite aptitudini. Toate astea fac parte din caracterul credinciosului. Duminică dimineața nu mergem la biserică să fim hrăniți, ci să fim echipați. Nu ascultăm un mesaj, ci luăm parte la împlinirea lui.

Este un verset drag mie în Deutoronom care zice că Iosua a fost înzestrat cu înțelepciune pentru că Moise și-a pus mâna peste el. Pavel zice în Romani 1: ‘’Doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră’’. Unul dintre lucrurile care se împlinesc prin apostoli, profeți, evangheliști, păstori și învățători e acela că în unitate ei nu dau numai învățătură ci de asemenea echipează, împuternicesc credincioșii să facă ce nu puteau face înainte.

Cred că toți avem nevoie de asta. E nevoie de credincioși echipați pentru orice lucrare bună în Hristos care umblă în har și în putere, ca atunci când întâlnesc un bolnav, să nu se roage pentru el. Isus nu a zis să ne rugăm pentru bolnavi, ci să îi vindecăm. Poate zici că nu poți vindeca bolnavii. Trebuie să poți pentru că Isus a zis să vindecăm bolnavii. Poți să vindeci bolnavii pentru că ești copil de Rege și poți să te comporți ca un copil al Regelui care trăiește în tine.

Trebuie să ne cunoaștem identitatea. Chiar dacă suntem echipați, nu știm dacă avem autoritatea să facem asta. Dacă știu cine sunt, dacă înțeleg că Dumnezeu e Tatăl Meu, Dumnezeul care a creat totul, îmi pun întrebarea: Unde îmi e puterea?

Mulți spun că ‘’Biserica trebuie să fie relevantă’’ sau ‘’Biserica trebuie să fie sare și lumină dincolo de zidurile bisericii’’ sau ‘’Împărăția trebuie să se manifeste în lume’’. Însă multe biserici se concentrează pe un program, pe o denominațiune. Să vorbim despre cele două categorii de biserici: cele care se concentrează pe denominațiune, pe o listă de reguli și pe programul de duminică și bisericile apostolice pregătite să echipeze și să trimită oamenii pentru a împlini lucrarea.

Cred că trebuie să existe anumite limite. Nu poate fi un haos total. Dumnezeu pune vinul nou în burdufuri noi. Trebuie să existe limite. Dar Biserica, locul unde mergi pentru a fi echipat, trebuie să fie un loc unde oamenii pot greși, unde oamenii pot să încerce. Credința, Biserica e asociată cu riscul. Oamenii își asumă un risc, credința presupune să riști. Dacă biserica face reguli pentru toate lucrurile care nu merg cum trebuie și afirmă că toate lucrurile merg bine în biserică, atunci, nu se întâmplă nimic în acea biserică.

Nu poți să te antrenezi la grădina zoologică și să fii pregătit pentru junglă. Așadar, biserica trebuie să aibă o parte de cercetare-dezvoltare. În fabrici, dacă nu există un departament de cercetare și dezvoltare, nu vor exista produse noi. Trebuie să avem parte de experimente. Trebuie să riscăm. Trebuie să definim succesul cu termenul de devotament. Trebuie să le oferim oamenilor un loc în care să încerce și să eșueze. Un loc unde eșecul nu e rezultatul final.

Iuda și Petru s-au lepădat deopotrivă de Hristos. Unul s-a spânzurat iar celălalt a devenit liderul Bisericii. Le spun studenților noștri că trebuie să învețe să eșueze cu succes. Singurii oameni care nu eșuează sunt cei care nu fac nimic. Dacă nu suntem atenți, vom face atâtea reguli în Biserică încât Biserica se va transforma într-un monument, nu o mișcare.

Prevăd că în România vor exista unele tensiuni, fiindcă tot mai mulți lideri înțeleg că trebuie să își schimbe gândirea, să devină noile burdufuri, să își alinieze gândirea la Împărăția lui Dumnezeu. Însă sistemul multor biserici se concentrează pe denominație. Cum crezi că putem rezolva această problemă ca Trup al lui Hristos din România?

Problema denominaționalismului se rezolvă prin relații. Vorbim despre faptul că Biserica trebuie să devină o familie din nou în care să existe tați și mame, frați, surori, verișori și unchi. Biserica să devină un trib, un sat, un grup în cadrul căruia să existe tați și mame care ne influențează viața, ne corectează, ne ghidează, ne dau identitate și declară înțelepciune peste viețile noastre.

Cum devine denominațiunea o familie? Când se leagă relații. Atunci începem să facem ucenici, să ne conectăm unii cu alții, să înțelegem ce înseamnă să onorăm oamenii cu mai multă experiență decât noi, iar părinții, cei cu mai multă experiență, în loc să controleze oamenii, învață să îi împuternicească.

Învață să le permită oamenilor să greșească, iar Biserica devine o organizație fundamental relațională. Fundamentul organizației nu se bazează pe reguli, ci se bazează pe relații. Aceasta este direcția noastră.

Voi ați crescut în România și ați văzut multe până acum. Ați văzut transformarea de la stagiul de sclavi. Unul dintre exemplele pe care le folosesc este cel al Coreei de Nord și al Coreei de Sud care au fost cândva o singură țară. Rușii au pus stăpânire pe Coreea de Nord iar americanii au influențat Coreea de Sud. S-a pus un zid între ei. Au fost oameni din același popor, oameni din același continent care au beneficiat de aceleași resurse. Tot ce s-a întâmplat e că s-a pus un zid între ei. În partea condusă de comuniști, oamenii nici măcar nu se pot hrăni. Dincolo de zidul de 15 cm poți vedea oamenii prosperând.

Vreau să zic că România devine, metaforic vorbind, Coreea de Sud, un loc unde oamenii cresc și visează din nou, un loc în care orașele și afacerile renasc. E o țară care în care oamenii ies din sărăcie, din datorii și din autodistrugere. Ei operează în Împărăția lui Dumnezeu, care e neprihănire, pace și bucurie.

În ultimii 20 de ani am fost martorii unei tranziții. Suntem martori la ieșirea din sclavie. În același fel în care israeliții au ieșit din Egipt, Egiptul trebuie să iasă din ei. Cred că România este momentan în deșert. Au ieșit din Egipt. Sunt în deșert. Cred că în următorii cinci ani vor fi în Țara Promisă. Egiptul a fost țara insuficienței, a sclaviei, nu era niciodată destul. Nu puteai gândi, altcineva gândea pentru tine. Apoi, când ieși din deșert nimeni nu gândește pentru tine. Aceasta este țara în care toate îți sunt de ajuns.

Sunteți pe cale să intrați în țara în care toate sunt din abundență. Ea e Țara Promisă, unde curge lapte și miere. Sunt convins că următorii cinci ani sunt strategici în sensul în care mulți oameni devin comozi și își amintesc cum era în Egipt. Știu că nu mai sunt sclavi. Da, așa e. Însă există ceva mai bun! Este o țară în care toate sunt din abundență. Nu există doar clasa mijlocie și cea de jos. Este un loc în care toți pot prospera și în care toți au un loc în Împărăție.

Sunt foarte încântat să știu că rolul Bisericii e de a stimula și de a fi catalizatorul acestei țări prospere. Și mă bucur de lucrarea pe care o faceți la Alfa Omega TV. Suntem în era informațională. Canalul Alfa Omega este unul dintre cele mai influente catalizatoare din România și se află la porțile informațiilor, oferind descoperire oamenilor. Nu poți deveni ceea ce n-ai auzit și n-ai văzut. Voi toți dați României o perspectivă a Țării Promise spunând că dacă Dumnezeu a făcut asta pentru o persoană, o va face pentru toți.

Te-aș ruga să spui o rugăciune scurtă la sfârșit pentru România.

Doamne, ne rugăm acum pentru România! Doamne, Îți mulțumim că n-ai venit să condamni lumea, nici să condamni România, ci ca lumea să fie mântuită prin Tine. Ne rugăm să lași duh de descoperire în România, ca oamenii să fie vii și alții să zică că vor să meargă în România ca să își îndeplinească visele. Ne rugăm ca aceasta să fie o țară a abundenței, o țară în care visele se împlinesc, o țară în care liderii împuternicesc oamenii să intre în destinul lor.

Ne rugăm pentru toată Biserica din România, ca ea să fie ușa principală spre împlinirea destinelor, ca atunci când oamenii vin la biserică, să li se descopere destinul. Ne rugăm ca Tu să numești tați, mame, frați, surori, verișori, unchi și mătuși care să împuternicească și să echipeze oamenii pentru a-și împlini scopul și destinul.

Doamne, ne rugăm pentru cei săraci și cei în suferință ca tu să dezlegi duhul de sărăcie care e asupra lor și să dai săracilor puterea de a se îmbogăți. Ne rugăm să desființezi sărăcia și gândirea limitată din România. Dezrădăcinează aceste lucruri și ajută fiecare cetățean al României să-și înțeleagă bine scopul și destinul.

Mă rog să dai liderilor țării înțelepciune și descoperire. Mă rog să rupi puterea corupției. Simt că Dumnezeu rupe puterea corupției. Simt că Dumnezeu dezrădăcinează corupția. A îngăduit-o mult timp, dar acum o dezrădăcinează și trimite oameni ca Daniel, care au un duh extraordinar în ei în palatele regilor, dacă pot zice așa. Asta va rezulta într-un duh de excelență și moralitate și va aduce ungerea peste nobili ca să poată conduce cu adevărat.

Dumnezeu a spus că un om bun face roade bune și prin acele roade rămâne în picioare. Doamne, ne rugăm ca această țară să prospere prin bunătate, neprihănire și moralitate. Amin!

Material extras din emisiunea Calea, Adevărul și Viața 561 - Cultura Împărăției, având ca invitat pe Kris Vallotton, pastor, biserica Bethel din Redding, SUA.

  Aboneaza-te gratuit la revista AOTV Magazin

Articol tiparit in revista Alfa Omega TV Magazin 7.1 - Biserica si Imparatia lui Dumnezeu (ianuarie-februarie 2017). Aceasta revista se distribuie gratuit, aboneaza-te sa o primesti acasa: www.alfaomega.tv/revista

4687 accesări

Secțiunea - Istoria creștinismului

istoriacrestinismului

Istoria creștinismului - Această mică secțiune de istorie a creștinismului acoperă perioada de la răstignirea lui Hristos până în zilele noastre, structurată pe 6 părți. Istoria e prezentată succint, oferind frânturi din marile evenimente ce au marcat evoluția creștinismului de-a lungul timpului, cu scopul de a vă stimula curiozitatea mai departe. Sunt de asemenea schițate portretele marilor personalități care au influențat creștinismul și au modelat astfel istoria întregii lumi. Vezi aici toate părțile

sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.